Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - KURZY SPOLEČNOSTI BETONCONSULT, s.r.o.

1. POŘADATEL:
BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
IČ: 27366774, DIČ: CZ27366774, plátce DPH zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108749
tel.: +420/602 508 571, 724 080 924, e-mail: kurzy@betonconsult.cz

2. PŘIHLÁŠKY
Přihlásit se je možné prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.betonconsult.cz/kurzy. Po obdržení závazné přihlášky Vám bude zasláno nejpozději do 15 minut potvrzení Vaší přihlášky e-mailem na všechny e-mailové adresy uvedené v přihlášce. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Pokud by bylo přihlášených více než 5, prosím uveďte jména a kontaktní údaje do poznámky. Přihlášku s fakturačními a kontaktními údaji je možné zaslat také e-mailem na adresu kurzy@betononsult.cz. Účast na kurzu bez předchozí přihlášky je možná, avšak jen v případě volných míst v sále.

3. VLOŽNÉ
Cena vložného je uvedena bez DPH (21%). Vložné zahrnuje cenu kurzu včetně případných studijních materiálů a občerstvení během konání celého kurzu. Vložné nezahrnuje obědy ani ubytování (pokud není výslovně uvedeno jinak). Prosíme účastníky, aby si ubytování podle svých požadavků zajistili sami.

4. PLATBA VLOŽNÉHO
Po skončení kurzu Vám bude na Váš fakturační email, uvedený v přihlášce, zaslána faktura - daňový doklad s platebními údaji pro platbu vložného. Vložné prosím uhraďte na účet pořadatele, uvedený na faktuře. Při registraci je možné zaplatit vložné v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo v konkrétních případech požadovat uhrazení vložného předem na základě zaslané proforma faktury. U sponzorovaných kurzů se platí vložné v hotovosti při registraci účastníků (pokud není předem dohodnuto jinak).

5. ZRUŠENÍ KURZU ÚČASTNÍKEM A POŘADATELEM
Zrušit účast je možné pouze písemně (např. e-mailem: kurzy@betonconsult.cz) před zahájením kurzu. Zrušení účasti více než 7 dní před zahájením kurzu nepodléhá poplatku. Při zrušení účasti 7 dní před zahájením kurzu a méně je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny vložného. Při neúčasti přihlášeného (bez omluvy) účtujeme 100 % ceny vložného. Při neúčasti přihlášeného je možné poslat kolegu - náhradníka. Jméno náhradníka prosím avizujte v předstihu na email kurzy@betonconsult.cz nebo telefonicky.

V případě nedostatečného počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo kurz zrušit. Přihlášení budou minimálně dva dny před konáním akce e-mailem, nebo telefonicky (na kontakt uvedený v přihlášce) informováni o zrušení akce, případně o náhradním termínu kurzu.

6. OSVĚDČENÍ
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurzy jsou akreditovány v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a České komory architektů.

7. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O AKCÍCH
Zatržením políčka "souhlasím" s odběrem novinek v přihlášce na kurz dává účastník souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o připravovaných vzdělávacích akcích a se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením 2016/679 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Souhlas je poskytován na dobu neurčitou a lze ho kdykoli odvolat a zasílání novinek zrušit. Stačí se odhlásit zde nebo zaslat e-mail s předmětem NEZASÍLAT na adresu kurzy@betonconsult.cz, případně nás informujte telefonicky. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde. Newsletter se vzdělávacímí akcemi je podle zákona č. 480/2004 Sb. obchodním sdělením.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Pokud máte zájem o naše služby, zašlete nám e-mail na adresu info@betonconsult.cz, rádi Vám vytvoříme konkrétní věcnou a cenovou nabídku. Těšíme se na spolupráci.