Aktualizace normy ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení

Norma ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení je svým způsobem unikátní, protože shrnuje požadavky na projektování, provádění a výsledné parametry jak podlah v bytové, resp. občanské výstavbě, tak i v oblasti tzv. průmyslových podlah. V Německu, Rakousku i v anglosaské oblasti takové komplexní normy nejsou k dispozici a pracuje se kromě obecných norem s technickými směrnicemi, vydávanými nejrůznějšími profesními svazy.

Novodobá verze normy vznikla v roce 2008 a nahradila překonanou normu z 80., resp. 90. let minulého století. Její první novelizace proběhla v roce 2012. Po dalších cca 10 letech došlo v jednotlivých oblastech k významnému vývoji, na který je třeba reagovat. Proto se autoři normy rozhodli zpracovat opět novelizaci, která by zachytila jak jejich vlastní zkušenosti z oboru, tak i zkušenosti a požadavky nejširšího spektra pracovníků z praxe i projektových firem.

Kromě dílčích upřesnění případných drobných doplňků se autoři chtějí v novelizaci zaměřit na:

  • Problematiku miskovité deformace (tzv. curlingu), která deformuje s ohledem na objemové změny rovinnost podlah, a to jak v bytové a občanské výstavbě, tak i u podlah průmyslových.
  • Doplněno by mělo být měření vlhkosti, jehož reprodukovatelnost je velkou slabinou zejména v praktických podmínkách. Tato část by měla vycházet z grantového projektu, který financuje firma Metrostav TBG a který se zaměřuje na porovnání metod měření vlhkosti elektrickými/elektronickými metodami, karbidovou metodou a metodou gravimetrickou. Nově bude doplněna i metoda, vycházející z měření odparu vlhkosti s povrchových vrstev, která je široce používána v USA.
  • Doplněna by měla být i charakterizace mechanické odolnosti povrchových vrstev, popisovaná nejen tzv. obrusem, případně tvrdostí povrchové vrstvy, ale i její odolností vůči vrypu. Všechny tyto tři kategorie mechanického zatížení povrchu nášlapné vrstvy jsou obtížně srovnatelné a jejich často intuitivní interpretace vyvolává řadu nedorozumění.
  • Specifickým aspektem je vizuální hodnocení povrchu nášlapné vrstvy, a to zejména ve vztahu k výskytu případných trhlin.

Uvedená témata jsou pouze ilustrací možných úprav či doplnění normy.

Vzhledem k tomu, že ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení je často citována a používána v rámci nejrůznějších sporů, je na místě, aby její formulace, resp. požadavky byly přiměřeně náročné, ale zároveň realistické.

Autoři proto vyzývají širokou podlahářskou veřejnost, aby přispěla svými názory, připomínkami a návrhy k optimalizaci obsahu této normy, a to na e-mail: dohnalek@sanacebetonu.cz

autoři: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, PhD.

 

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Pokud máte zájem o naše služby, zašlete nám e-mail na adresu info@betonconsult.cz, rádi Vám vytvoříme konkrétní věcnou a cenovou nabídku. Těšíme se na spolupráci.