ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správce Vašich osobních údajů a kde ho můžete kontaktovat?                 

BETONCONSULT, s.r.o., IČ: 27366774, sídlem Praha 4 - Podolí, V Rovinách 609/123, PSČ 14000, e-mail: info@betonconsult.cz / tel.:+420 602 508 571

                                                          

Jaký je právní důvod účel zpracování osobních údajů?

Osobní údaje účastníků již proběhlých školení a obchodních partnerů a jejich zaměstnanců, spolupracovníků a osob, které se přihlásily pomocí webového formuláře na našich stránkách zpracováváme za účelem:

  • poskytnutí služby (zejména pořádání školení),
  • rozesílání našeho newsletteru, který rozesíláme a kde zejména upozorňujeme na novinky a na naše služby (nabídku aktuálních vzdělávacích akcí a školení). Reklamu na služby nebo výrobky třetích osob zásadně nerozesíláme.

Dále zpracováváme osobní údaje našich smluvních partnerů a jejich zaměstnanců za účelem plnění smluv.

 

Jaké jsou kategorie zpracovávaných osobních údajů?

  • Pro účely newsletteru: emailová adresa
  • Pro účely školení: emailová adresa, jméno příjmení, adresa a případné další kontaktní údaje včetně údajů o proběhlých školeních a spolupráci.
  • Pro účely plnění smluv: osobní údaje definované ve smlouvách.

 

Jaký je rozsah zpracovávaných údajů?

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném minimálním rozsahu pro shora uvedený účel.

 

Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu s ohledem na shora uvedené účely, v případě zpracování z důvodu plnění smlouvy uchováváme osobní údaje 3 roky po skončení smluvních vztahu.

 

Jsou osobní údaje předmětem automatického rozhodování?

Ne, nad zpracováním osobních údajů má vždy dohled fyzická osoba, i když některé činnosti jsou automatizované. V případě, že bychom chtěli Vaše osobní údaje zpracovávat plně automaticky, požádáme o Váš souhlas.

 

Jsou osobní údaje předávány do zahraničí?

Ne, osobní údaje zpracováváme pouze v ČR. V případě, že bychom chtěli Vaše osobní údaje předat do zahraniční, požádáme o Váš souhlas

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Přijali jsme potřebná technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Samozřejmostí je zabezpečení pomocí antiviru, firewallu, pravidelné zálohování a nastavení přístupových práv. Pečlivě chráníme i osobní údaje v papírové formě. Na vyžádání rádi sdělíme podrobnosti. 

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte především následující práva: Právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii Vašich osobních údajů.

Právo odvolat souhlas znamená, že můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů u zpracování založených na souhlasu. Odvolat souhlas můžete například zde nebo se s námi spojte na výše uvedených kontaktech.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod zpracování.

Právo na námitku proti zpracování nelze uplatnit u zpracování osobních údajů, které ukládá právní předpis nebo jsou zpracovávány pro plnění smlouvy. Týká se zpracování osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě souhlasu.

Právo podat stížnost znamená, že můžete ohledně zpracování osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, který, je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice (blíže viz www.uoou.cz)

V případě Vašich žádostí a podání Vás požádáme, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístup neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

V Praze dne 25.5.2018

 

 

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Pokud máte zájem o naše služby, zašlete nám e-mail na adresu info@betonconsult.cz, rádi Vám vytvoříme konkrétní věcnou a cenovou nabídku. Těšíme se na spolupráci.