Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru zkoušení a diagnostika staveb

Vzdělání

  • 1972     České vysoké učení technické Praha, Stavební fakultu, obor konstrukčně dopravní
  • 1977     CSc. v oboru "Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách"
  • 1982     soudní znalec, postgraduální studium na VUT v Brně
  • 1989     docent pro obor betonových konstrukcí.

Praxe

Pracoval na Kloknerově ústavu ČVUT jako vědecký pracovník, kde vedl oddělení stavebních hmot. Absolvoval dlouhodobé zahraniční stáže na Rižském polytechnickém institutu, ve Výzkumném ústavu cementářského průmyslu Düsseldorf a na Technické university Lyngby v Dánsku. Je spoluzakladatelem Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. V současnosti působí ve společností BETONCONSULT, s.r.o.

Zaměřuje se na diagnostiku stavebních konstrukcí a jejich sanaci. Specializuje se zejména diagnostiku podlah, především průmyslových, a zpracování znaleckých posudků v této oblasti  Je spoluautorem normy ČSN 74 4505 "Podlahy - společná ustanovení". Publikoval více než 150 odborných článků, z toho 30 v zahraničí. Je autorem sedmi patentů a dvou knih.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Pokud máte zájem o naše služby, zašlete nám e-mail nebo poptávku, rádi Vám vytvoříme konkrétní cenovou nabídku. Těšíme se na spolupráci.