doc. Ing. Milan Vašek, CSc.

Milan Vašek (nar. 14. 9. 1941, Praha) absolvoval na Českém vysokém učení fakultu inženýrského stavitelství s vyznamenáním v roce 1963. V posledních ročnících studoval souběžně na ČVUT na tzv. volné katedře matematiky. Po studiích nastoupil na katedru ocelových konstrukcí jako asistent. V letech 1969 až 1970 byl na studijním pobytu v USA na Lehigh University. Kandidátskou disertační práci na téma "Příspěvek k nelineárnímu chování prostorových prutových systémů" obhájil v roce 1977. V roce 1982 byl na studijním pobytu na katedře mechaniky stavební fakulty university v Bělehradě u prof. Hajdina, kde se zabýval nelineárními problémy prutových soustav.

V roce 1982 byl ustanoven soudním znalcem v oboru ocelových konstrukcí, statiky a výpočetní techniky. V roce 1990 se habilitoval jako docent v oboru ocelových konstrukcí na Stavební fakultě ČVUT.

V roce 1992 byl na pozvání Mie university v Japonsku na měsíčním přednáškovém pobytu. V roce 1995 mu byl v konkurzu udělen Fulbrightův grant a strávil akademický rok na universitě v Pittsburghu jako visiting professor.

Zpracoval cca 24 vysokoškolských textů, cca 70 odborných článků a konferenčních příspěvků, 13 výzkumných zpráv a 3 výpočetní programy používané komerčně v inženýrské praxi. Hovoří aktivně anglicky, srbochorvatsky, rusky. Do roku 2008 zpracoval cca 250 znaleckých posudků a když to bylo možné i návrhů na rekonstrukci porušených konstrukcí. V posledních letech se zabývá výzkumem styků dřevěných konstrukcí s vlepovanými tyčemi a rekonstrukcemi porušených objektů.

M. Vašek je členem IABSE od roku 1993 a rovněž členem komise TC9 v European Convention for Constructional Steelwork a EAEE Strenghtening and Repairing, je členem IASS vedoucím národní skupiny prostorové konstrukce.

M. Vašek zpracoval cca 30 významnějších realizovaných projektů a 250 znaleckých posudků.

Získal čestné uznání ČSVTS za nejlepší ocelovou konstrukci občanské vybavenosti v roce 1976, dále první cenu v téže soutěži v roce 1984 Dále získal rektorskou odměnu za vysokoškolská skripta v roce 1983. V roce 2002 obdržel Šolínovu medaili.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Pokud máte zájem o informace o nových odborných i sponzorovaných kurzech pro stavebnictví, přihlaste se prosím k ODBĚRU NOVINEK zde. Rádi Vás budeme informovat