Mediální partneři:
 
 
 
 
 
 
 
     TOPlist
 
 


Jak správně projektovat a provádět podlahy v občanské a bytové výstavbě
Ing. Ladislav Bukovský
Dr. Eduard Justa
Ing. Jiří Picek
Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

Pohledové betony
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Ing. Jana Margoldová, CSc.
Ing. Milada Mazurová

Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Ing. Václav Pumpr, CSc.
Ing. Richard Schejbal
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

Reklamace a spory ve stavebnictví
Dr. Josef Černohlávek
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Sanace, hydroizolace a zesilování železobetonu pomocí progresivních materiálů stavební chemie
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
Jan Mandelík
Ing. Zdeněk Vávra

Soudní spory ze smlouvy o dílo ve stavebnictví
Dr. Josef Černohlávek

Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti
Mgr. Ing. David Jedinák

Technický dozor stavebníka - kompetence, práva, povinnosti, odpovědnsot
Ing. Josef Ladra
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb. BETONOVÉ KONSTRUKCE
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Ing. Jan Hromádko
Ing. Richard Schejbal
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vávra
Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Ing. Jiří Zmek

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb. OBVODOVÉ PLÁŠTĚ A STŘECHY
Ing. Jan Ficenec, Ph.D.
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. Petr Lorenc
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb. OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Hana Geiplová
Ing. Petr Balvín
Ing. Michal Kunc
Ing. Petr Lorenc
Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Eduard Vašátko
Doc. Ing. Milan Vašek, CSc. Ing. Zdeněk Vávra

Vícepráce a změny při realizaci staveb
Dr. Josef Černohlávek
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
JUDr. Vladimír Tögel, advokát